L’aigua, escultora del paisatge

5 de març de 2015 In Natura