Montgarri Hivernal (28 i 29 de febrer + 1 de març)