La dama del Pirineu

27 de Juliol de 2015 In Natura