La dama del Pirineu

27 de juliol de 2015 In Natura